Κωδικός ερώτησης: 19394 11/32
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 11.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και ορίστε την τιμή της μεταβλητής Facetres σε 10 μονάδες. Κάντε την κατάλληλη ενέργεια ώστε να φανούν τα αποτελέσματα της αλλαγής της τιμής

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011