Κωδικός ερώτησης: 19395 12/32
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 12.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και ορίστε κατάλληλα την τιμή της μεταβλητής Dispsilh, ώστε να μην είναι εμφανείς οι εφαπτομενικές γραμμές.

Κάντε την κατάλληλη ενέργεια ώστε να φανούν τα αποτελέσματα της αλλαγής της τιμής.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011