Κωδικός ερώτησης: 19396 13/32
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 13.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και ορίστε την τιμή της μεταβλητής Obscuredltype σε 4 μονάδες.

Κάντε την κατάλληλη ενέργεια ώστε να φανούν τα αποτελέσματα της αλλαγής της τιμής.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011