Κωδικός ερώτησης: 19397 14/32
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 14.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και ορίστε την τιμή της μεταβλητής Obscuredcolor σε 30.

Κάντε την κατάλληλη ενέργεια (αλλάξτε την τιμή της αντίστοιχης κατάλληλης μεταβλητής με οτι τιμή θέλετε > 0) ώστε να φανούν τα αποτελέσματα της αλλαγής της τιμής.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011