Κωδικός ερώτησης: 19400 17/32
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 17.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και ορίστε το σύστημα συντεταγμένων με την κατάλληλη εντολή, έτσι ώστε τρέχον στην οθόνη να είναι το Παγκόσμιο Σύστημα Συντεταγμένων.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011