Κωδικός ερώτησης: 19405 22/32
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), ορίστε το σύστημα συντεταγμένων με την κατάλληλη εντολή, ώστε τρέχον στην οθόνη να είναι ένα νέο Σύστημα Συντεταγμένων παράλληλο προς την οθόνη.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011