Κωδικός ερώτησης: 19407 24/32
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 24.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και εφαρμόστε σε όλα τα παράθυρα άποψης της οθόνης, το τρέχον σύστημα συντεταγμένων που έχει οριστεί στο πάνω αριστερά, έτσι ώστε να είναι όμοια.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011