Κωδικός ερώτησης: 19411 28/32
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), εξαφανίστε με την κατάλληλη εντολή το εικονίδιο του συστήματος συντεταγμένων.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011