Κωδικός ερώτησης: 19412 29/32
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 29.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και ορίστε ώς ενεργό στην οθόνη, το ήδη αποθηκευμένο σύστημα συντεταγμένων με όνομα GREEN.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011