Κωδικός ερώτησης: 19414 31/32
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 31.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και τοποθετήστε ένα νέο σύστημα συντεταγμένων με την κατάλληλη εντολή, πάνω στην επιφάνεια χρώματος κόκκινο του στερεού σώματος. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το σύστημα που δημιουργήσατε με όνομα "Red", στην κατάλληλη καρτέλα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011