Κωδικός ερώτησης: 19415 32/32
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε το αρχείο με όνομα TEST 32.dwg από τον φάκελο IL-ates\CAD της επιφάνειας εργασίας και στη συνέχεια ορίστε ώς ενεργό το Παγκόσμιο Σύστημα, μετονομάστε το σύστημα "Unamed" σε "Space" και διαγράψτε το σύστημα "Wrong" στην κατάλληλη καρτέλα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011