Κωδικός ερώτησης: 19432 16/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε ενα νέο σχέδιο σε τρισδιάστατο πρότυπο (acadiso3D.dwt), σχεδιάστε την γεωμετρική επιφάνεια μίας πυραμίδας (Pyramid) με τα εξής χαρακτηριστικά: σημείο αρχής (500,380), επόμενο σημείο (500,1340), επόμενο σημείο (1460,1340) και τελευταίο σημείο (1460,380). Καθορίστε σαν σημείο κορυφής το (220,1310).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2011