Κωδικός ερώτησης: 2012 1/7
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στον πίνακα Ενοικιάσεις, στο πεδίο ΚωδικόςΑντίτυπου, δημιουργήστε ευρετήριο που να επιτρέπει την ύπαρξη διπλοτύπων. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016