Κωδικός ερώτησης: 2022 2/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο τρέχον ερώτημα διαγράψτε όλα τα κριτήρια. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016