Κωδικός ερώτησης: 2023 3/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε τα κατάλληλα κριτήρια στο τρέχον ερώτημα έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο τους πελάτες όπου το ΤΚ τους να αρχίζει από 54. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016