Κωδικός ερώτησης: 2024 4/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο τρέχον ερώτημα εισάγετε το πεδίο ΤΚ μετά το πεδίο Διεύθυνση. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016