Κωδικός ερώτησης: 204 2/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μετακινήστε το κείμενο Βας. Όλγας 888 κάτω από το κείμενο Θεσσαλονίκη 54645.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google