Κωδικός ερώτησης: 2042 3/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie den Berichtskopf des Berichts KundenBericht von KundenBericht auf Bericht für alle Kunden, ohne die Formatierung zu ändern. Vergrößern Sie die Feldbreite, so dass der ganze Text angezeigt wird. Speichern Sie den Bericht, schließen Sie ihn aber nicht.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016