Κωδικός ερώτησης: 2045 2/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο υποσέλιδο της τρέχουσας έκθεσης προσθέστε ένα νέο πλαίσιο κειμένου στο οποίο θα εμφανίζεται το πλήθος των εγγραφών.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016