Κωδικός ερώτησης: 2067 4/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στον πίνακα Προϊόντα, ορίστε στο πεδίο Περιγραφή ευρετήριο που να μην επιτρέπει διπλότυπα και αλλάξτε την ιδιότητα Απαιτείται σε Ναι. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016