Κωδικός ερώτησης: 2073 13/33
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ohne die Struktur der Tabelle zu ändern, ordnen Sie die Felder wie gefolgt:

Erste Spalte: Beschreibung,

Zweite Spalte: Preis,

Dritte Spalte: ID.

Speichern und schließen Sie die Tabelle.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016