Κωδικός ερώτησης: 2075 4/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Deaktivieren Sie die referenzielle Integrität und löschen Sie dann die Beziehung zwischen den Feldern Erscheinungsjahr der Tabellen Kopien und Movies, ohne die Beziehung zwischen den Feldern MovieName zu löschen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016