Κωδικός ερώτησης: 2077 6/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Erstellen Sie eine 1:n-Beziehung zwischen dem Feld KundenNr der Tabelle Kunden und dem Feld KundenNr der Tabelle Vermietungen. Aktivieren Sie die referenzielle Integrität.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016