Κωδικός ερώτησης: 2098 8/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα το οποίο θα βασίζεται στον πίνακα Προϊόντα και θα εμφανίζει μόνο τα πεδία Κωδικός και Περιγραφή (με αυτή τη σειρά). Εφαρμόστε αύξουσα ταξινόμηση ως προς το πεδίο Περιγραφή. Στο πεδίο Τιμή εφαρμόστε κριτήριο το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται οι εγγραφές με τιμές μικρότερες ή ίσες από 10. Αποθηκεύστε το ερώτημα με όνομα q1 και κλείστε το.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016