Κωδικός ερώτησης: 2101 11/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τροποποιήστε το ερώτημα PhotosJPG έτσι ώστε να εμφανίζει τις φωτογραφίες gif αντί των φωτογραφιών jpg Αποθηκεύστε το ερώτημα σαν PhotosGIF. Kλείστε το ερώτημα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016