Κωδικός ερώτησης: 2110 10/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Löschen Sie das Textfeld ID im Bericht Produkte vom Detailbereich und der entsprechenden Bezeichnung. Formatieren Sie das Textfeld Preis im Standardzahl mit 2 Dezimalstellen. Speichern und schließen Sie den Bericht.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016