Κωδικός ερώτησης: 2110 10/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην έκθεση R_Προϊόντα διαγράψτε το πλαίσιο κειμένου Κωδικός από την λεπτομέρεια και την αντίστοιχή του ετικέτα. Ορίστε το πλαίσιο κειμένου Τιμή να έχει μορφή Βασική με 2 δεκαδικές θέσεις. Αποθηκεύστε και κλείστε την έκθεση.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016