Κωδικός ερώτησης: 2111 11/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Erstellen Sie einen neuen Bericht, der auf der Abfrage Bestellung basieren soll und in dem alle Felder angezeigt werden. Gruppieren Sie nach dem Feld KundenID, sortieren Sie aufsteigend nach dem Feld Beschreibung, fassen Sie zusammen (Details und Zusammenfassung, keine Berechnung des Prozentualen Anteils) für die Summe im Feld TotalerWert bzw. im Feld Menge. Speichern Sie den Bericht unter dem Namen Bestellungen und schließen Sie ihn.

 

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016