Κωδικός ερώτησης: 2121 11/13
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στον πίνακα Πελάτες εφαρμόστε το κατάλληλο φίλτρο στο πεδίο Περιοχή ώστε να εμφανίζονται οι εγγραφές στις οποίες η περιοχή δεν είναι Κέντρο

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016