Κωδικός ερώτησης: 2123 14/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τροποποιήστε τη σχεδίαση στο ερώτημα ΠελάτεςΚέντρου ώστε κατά την εκτέλεση του ερωτήματος να εμφανίζεται το πεδίο Περιοχή και εκτελέστε το ερώτημα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016