Κωδικός ερώτησης: 2126 14/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τα δεδομένα της ανοικτής έκθεσης είναι ομαδοποιημένα και ταξινομημένα κατά αύξουσα σειρά ως προς το πεδίο ΚωδικόςΠελάτη. Αλλάξτε το πεδίο ομαδοποίησης από ΚωδικόςΠελάτη σε ΚωδικόςΕίδους και την ταξινόμηση από αύξουσα σε φθίνουσα. Αποθηκεύστε και κλείστε την έκθεση.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016