Κωδικός ερώτησης: 2129 5/6
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Erstellen Sie eine neue Abfrage unter dem Namen all_Produkte, die die Anzahl der Datensätze aus der Tabelle Produkte zurückgeben soll. Der Name des berechneten Feldes soll Anzahl sein.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016