Κωδικός ερώτησης: 2131 1/29
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα pelpro το οποίο να εμφανίζει τα πεδία Επώνυμο, Όνομα, Περιγραφή (με αυτήν την σειρά) από το ερώτημα r_orders. Το ερώτημα pelpro να εμφανίζει τις μοναδικές τιμές.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016