Κωδικός ερώτησης: 2132 19/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα το οποίο θα βασίζεται στον πίνακα Προϊόντα και θα εμφανίζει τα πεδία (με αυτή τη σειρά) Κωδικός, Περιγραφή και Τιμή και τις εγγραφές αυτές όπου η τιμή του πεδίου ΤΙΜΗ θα είναι από 1000 έως 2000 (χρησιμοποιήστε Between). Αποθηκεύστε το ερώτημα με όνομα pricelevel2 και κλείστε το.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016