Κωδικός ερώτησης: 2145 2/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα ΕκΠοσότητα το οποίο θα ενημερώνει το πεδίο ΕκτελεσθείσαΠοσότητα με την τιμή του πεδίου Ποσότητα του πίνακα Παραγγελίες όπου η ΗμερομηνίαΠαραγγελίας είναι μικρότερη ή ίση από 31/1/2004. Αποθηκεύστε το ερώτημα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016