Κωδικός ερώτησης: 2145 2/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Create a new query to update the ExecutedQuantity field with the value of the Quantity field of the Orders table where the date of order is less than or equal to 1/31/2004. Save the query under the name ExecutedQuantity.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016