Κωδικός ερώτησης: 2148 4/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Modify the BigQuantitiesQ query so that when it is executed a new table named BigQuantities is created. The new table will contain all records where the quantity value is higher than or equal to 80. Save and run the query.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016