Κωδικός ερώτησης: 2149 5/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Modify the BigQuantitiesQ query so that it returns only female clients and the total sum of quantities that each of them ordered. Save the changes.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016