Κωδικός ερώτησης: 2150 3/10
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Exportieren Sie die Abfrage FotoGrößePfad in eine durch TAB-Zeichen getrennte Textdatei, die keine Feldnamen bzw. kein textbegrenzungszeichen (Textqualifizierer) enthalten soll, unter dem Namen FotoGrößePfad.txt im Ordner Desktop\TEST4UFolder.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016