Κωδικός ερώτησης: 2154 7/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τροποποιήστε την έκθεση R_Παραγγελίες1to1 έτσι ώστε κάθε πελάτης να ξεκινά σε νέα σελίδα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016