Κωδικός ερώτησης: 2155 8/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε ένα νέο πλαίσιο κειμένου στην έκθεση R_Παραγγελίες1to1 έτσι ώστε να υπολογίζει το συνολικό άθροισμα του πεδίου ΣύνολοΑξίας. Το στοιχείο αυτό να εμφανίζεται μία φορά στην τελευταία σελίδα της έκθεσης.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016