Κωδικός ερώτησης: 2161 6/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε και αποθηκεύστε ένα ερώτημα που θα εμφανίζει από τον πίνακα Παραγγελίες το πεδίο ΗμερομηνίαΠαραγγελίας. Από τον πίνακα Πελάτες το πεδίο Επώνυμο και από τον πίνακα Προϊόντα το πεδίο Περιγραφή. Τα πεδία να εμφανίζονται με αυτήν σειρά. Να εμφανίζονται όλες οι εγγραφές από τον πίνακα Παραγγελίες έστω και εάν δεν υπάρχουν αντίστοιχες εγγραφές στους πίνακες Πελάτες και Προϊόντα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016