Κωδικός ερώτησης: 2162 22/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε και αποθηκεύστε ένα νέο ερώτημα που θα εμφανίζει όλα τα πεδία από τον πίνακα Προϊόντα και εκείνες τις εγγραφές όπου το πεδίο Περιγραφή περιέχει την φράση MATRIX Y AUTO

O χαρακτήρας Y μπορεί να είνα ένας οποιοσδήποτε χαρακτήρας. Φροντίστε να υπάρχει κενό διάστημα πριν και μετά τον χαρκτήρα Υ. Χρησιμοποιήστε τον τελεστή like.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016