Κωδικός ερώτησης: 2162 7/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Create a new query that will display all fields from the Products table and any records where the Description field value contains the phrase MATRIX Y AUTO

The Y character may be any character. Make sure there is an empty space before and after the Y character. Use the like operator. Save the query.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016