Κωδικός ερώτησης: 2163 8/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Create a new query to retrieve all fields from the Products table and all records which display the phrase MATRIX Y AUTO in their Description field. The Y character may be either 1 or 3. Make sure there is an empty space before and after the Y character. Use the like operator only once. Save the query.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016