Κωδικός ερώτησης: 2164 9/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε και αποθηκεύστε ένα νέο ερώτημα το οποίο θα εμφανίζει όλα τα πεδία από τον πίνακα Προϊόντα και εκείνες τις εγγραφές όπου το πεδίο Περιγραφή

- αρχίζει από Viper και

- περιέχει το γράμμα V ακολουθούμενο από τρεις αριθμούς.

Χρησιμοποιήστε τον τελεστή like μια μόνο φορά.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016