Κωδικός ερώτησης: 2166 11/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προσθέστε ένα νέο πεδίο στο Ερώτημα1 έτσι ώστε να υπολογίζει την Τιμή * Ποσότητα. Ονομάστε το νέο πεδίο mySum. Αποθηκεύστε το ερώτημα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016