Κωδικός ερώτησης: 2167 12/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προσθέστε ένα νέο πεδίο στο Ερώτημα1 έτσι ώστε να υπολογίζει την πράξη AND μεταξύ του πεδίου isnew του πίνακα Προϊόντα και του πεδίου isnew του πίνακα Πελάτες. Ονομάστε το νέο πεδίο isnewresult. Αποθηκεύστε το ερώτημα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016