Κωδικός ερώτησης: 2168 13/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ο πίνακας Προϊόντα θα έπρεπε να έχει σαν πρωτεύων κλειδί το πεδίο Κωδικός. Δημιουργήστε και αποθηκεύστε ένα νέο ερώτημα με όνομα doublerecords όπου θα εμφανίζεται το πεδίο Κωδικός για τις διπλές εγγραφές.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016