Κωδικός ερώτησης: 2172 10/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο υποσέλιδο της έκθεσης R_Παραγγελίες εισάγετε ένα νέο πλαίσιο κειμένου που θα υπολογίζει το συνολικό άθροισμα του πεδίου ΣύνολοΑξίας. Εισάγετε και ένα ακόμη πλαίσιο κειμένου που θα υπολογίζει το πλήθος των παραγγελιών.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016